dr. Bálint Éva
reumatologus és fizioterápiás adjunktus
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 17
(Orvosok Háza)
Magánrendelés: kedd 17.00-19.00
Bejelentkezés:
06/22/513-611
06/30/4348-554
 
  Orvosi ellátás  -  2011. 02. 23.
Iskolaegészségügyi szolgálat - a diákok egészségéért
Az általános- és a középiskolákban működő egészségügyi szolgálat tevékenységi köre igen sokrétű. A gyermekek egészségi állapotának szűrése, követése, alkalmassági vizsgálatok elvégzése, közegészségügyi és járványügyi feladatok ellátása mellett az elsősegélynyújtást és egészségnevelő tevékenységet is folytatnak.
 
 A tanulók orvosi és védőnői vizsgálatokon is rendszeresen részt vesznek. A szakemberek az intézmények falain belül végzik a védőoltások előkészítését és beadását, továbbá a pályaalkalmassági és szakmai alkalmassági vizsgálatokat, igény szerint a testnevelési csoportbeosztásokat, a sporttal kapcsolatos iskola-egészségügyi teendők ellátását, üdülés, táborozás előtti orvosi vizsgálatokat. Baleset, vagy hirtelen megbetegedés esetén ambuláns betegellátásra is lehetőség nyílik az iskolaorvosi rendelőben. Az iskolaegészségügyi szolgálat mindezek mellett részt vesz az iskolai egészséges életmódra nevelésben, valamint a tisztasági vizsgálatokban is.
 
Szűrővizsgálat
 
 Az oktatási-nevelési intézményekben a tanulók egészségi állapotának szűrése, követése az Iskola-egészségügyi szolgálat feladata. Az alapszűrések az erre vonatkozó módszertani irányelvek szerint történnek. Az iskola- egészségügyi ellátásról szóló rendelet alapján az úgynevezett index osztályoknál, vagyis 2., 4., 6., 8., 10. és 12. évfolyamokon és az adott tanévben a 16. életévüket betöltőknél védőnői és orvosi szűrés történik.
 
 A szűrővizsgálat elemei:
- testtömeg és testmagasság mérése ( elhízás, kóros soványság )
- mozgásszervek vizsgálata ( lúdtalp, gerincferdülés…)
- vérnyomásmérés ( magas vérnyomás )
- szív és tüdő vizsgálata
- látásvizsgálat ( látásélesség, kancsalság )
- fogbetegségek szűrése ( fogszuvasodás, szabálytalan fogazat )
- színlátás vizsgálata ( színtévesztés, színvakság )
- golyva szűrése tapintásos módszerrel,
- hallásvizsgálat ( halláskárosodás kiszűrése )
  
Korrekciós gondozás
 
 Az orvosi vizsgálatok során kiszűrésre kerülnek az egészségileg veszélyeztetett gyermekek, akiket eztkövetően a szükséges szakorvosi vizsgálatra elküldik. Nagyon fontos, hogy a diákok minél hamarabb keressék fel a szakrendelőt, ugyanis a vizsgálati eredmények alapján veszik gondozásba a tanulót, követik nyomon egészségi állapotának változását.
 
Védőoltások
 
Az életkorhoz kötött kötelező oltásokat 11 éves kortól iskolai kampányoltások keretében végezi az iskolaegészségügyi szolgálat. A kampányoltások iskolai osztályokra és nem a tanulói életkorokra vonatkoznak.
 
1.) Diftéria – tetanusz- pertussis ( dTap ) emlékeztető oltás általános iskolák 6. osztályában történik szeptemberben.
 
2.) Kanyaró – mumpsz – rubeola ( MMR ) újraoltás ugyancsak az általános iskolák 6. osztályaiban októberben kerül sor.
 
3.) Fertőző májgyulladás ( Hepatitis B ) elleni védőoltás általános iskolák 7. osztályaiban végzik.
 
Testnevelési csoportbesorolás
 
 A közoktatási intézmények tanulóit - ha egészségi állapotuk indokolja- az iskolaegészségügyi ellátást végző orvos könnyített testnevelésre vagy gyógytestnevelésre javasolhatja, illetve adott esetben fel is mentheti. Ez utőbbi esetben a diáknak gyógytestnevelésen kell részt vennie, hogy az életkornak és az egészségi állapotváltozásnak megfelelő testmozgásban, gyógyúszásban részesüljön. A besoroláshoz az iskolaegészségügyi orvos szakorvosi (ortopédus, belgyógyász, pulmonológus, stb.) véleményt vesz igénybe a pontos diagnózis és terhelhetőség megállapítása céljából.
 
Elsősegélynyújtás
 
 Az iskolában bekövetkező balesetek esetén feladat a sérülések elsődleges ellátása, majd a tanuló házi gyermekorvoshoz, illetve egyéb intézménybe irányítása.
Az iskolavédőnő feladatai közé nem tartozik a tanuló háziorvoshoz, iskolaorvoshoz, egyéb intézménybe való kísérése. Erről a nevelési- oktatási intézménynek kell gondoskodni.
A nevelési - oktatási intézmény védőnője orvosi vizsgálat és utasítás nélkül gyógyszert nem adhat ki.
 
Egészségnevelés 
 
 Az iskolai környezeti nevelés fontos és elengedhetetlen része az egészségnevelés. Ez a pedagógiai folyamat is kétrétegű:
- egyrészt az iskolai élet mindennapos gyakorlatában - az iskola üzemeltetésében, fenntartásában - kell gondoskodni az iskolában dolgozók és tanulók egészségéről.
- másrészt az iskolák tantervében, tanítási gyakorlatában szerepet kapnak az egészségre, az egészség megőrzésére vonatkozó ismeretek, fogalmak, adatok és összefüggések. Ehhez a programhoz kapcsolódva iskolákban az adott életkornak megfelelő, a tantervbe illeszkedő egészségnevelő előadásokat tartanak az iskolavédőnők.
 
Tanácsadás
 
 A védőnői fogadóórákon személyes és „intim” problémák megbeszélésére is lehetőség nyílik. Diákok, felnőttek, pedagógusok, az iskola dolgozói is felkereshetik az iskolavédőnőt életviteli, szociális, egészségvédelmi kérdésekben egyaránt. Az orvosi titoktartás minden munkatársat kötelez, így bármilyen kérdéssel, problémával bátran fordulhatnak hozzájuk.

Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása

Gyógyszertárak

Hirdetés

Magánvérvétel

Egészségügy

Fogorvos